Značka kvality GDPR

Společnost označena touto značkou kvality GDPR byla řádně prověřená a splňuje všechny podmínky o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, podle novely nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 GDPR General Data Protection Regulation pro rok 2018.

 

Výhody značky kvality GDPR v praxi

Vyšší důvěryhodnost a prestiž v očích zákazníka

  • díky značce kvality GDPR si budou Vaši zákazníci jisti, že s jejich osobními daty a údaji zacházíte správně a bezpečně.


Konkurenční výhoda na dnešním, velmi dynamickém trhu

  • spolehlivá ochrana osobních údajů je zajisté i konkurenční výhodou, protože posiluje ve velké míře práva Vašich zákazníků.


Možnost využít značku kvality GDPR k marketingovým účelům a získat tak nové zákazníky i nové obchodní partnery

  • získání značky kvality GDPR je prestižní záležitostí, která Vám pomůže oslovit i širší okruh zákazníků a nové obchodní partnery, kteří uvítají, že je ochrana osobních údajů ve Vaší společnosti nastavena správně.


Zajištění ochrany dat

  • získáte  potvrzení o tom, že Vaše společnost byla patřičně prověřena z hlediska ochrany dat a osobních údajů, a případný únik dat je pro to minimalizován.

Udělení vizuální značky kvality GDPR znamená, že Vaše společnost byla řádně prověřena v oblasti ochrany osobních údajů a splňuje tak veškeré podmínky, které jsou v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR. Cílem značky kvality GDPR je informovat zákazníky i kontrolní orgány o tom, že Vaše společnost je řádně prověřena a dodržuje všechny podmínky nutné k bezpečné ochraně osobních údajů zákazníků vyplývající z nažízení GDPR. Značka kvality GDPR je zároveň i prestižní záležitostí a oceněním, která jsou zákazníky i obchodními partnery vnímána velmi pozitivně. Prověřená společnost získává licenční práva spojená s využitím značky kvality GDPR k propagačním účelům své společnosti.

Grafické znázornění značky kvality GDPR pro rok 2018

 
 

Logo značky kvality GDPR je chráněno ochrannou známkou zapsanou na UPV pod č.366213/542150 jeho užití je zakázáno bez písemného souhlasu společnosti

GDPR General Data Protection Regulation s.r.o.


Zřídili jsme speciální webovou databázi kde se můžete podívat kdo značku kvality GDPR získal

 

 

Možnosti umístění značky kvality GDPR na web          


Možnosti umístění značky kvality GDPR na tiskopisy

 

Jak získat značku kvality GDPR 

Značka kvality se vydává pouze prověřeným firmám a to na základě předloženého certifikátu,případně jiného potvrzení o úspěšném plnění nařízení EU 2016/679 


V případě potřeby Vám provedeme analýzu souladu s GDPR  

Pro informace jak získát značku kvality GDPR nás kontaktujte

COPYRIGHT © 2017 GDPR - General Data Protection Regulation s.r.o.