Děláme z GDPR vaši konkurenční výhodu
S námi to jde jednoduše ...

General Data Protection Regulation

GDPR

GDPR musí integrovat všichni, kdo s osobními údaji v elektronické či papírové podobě pracují. Jedná se o obecné nařízení EU 2016/679, které odráží současné potřeby v oblasti ochrany osobních údajů.


Koho se GDPR týká a co vám hrozí?

GDPR je závazné pro všechny, kdo shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje fyzických osob žijících v EU včetně firem a institucí ze třetích zemí působících na evropském trhu. Zahrnuje také ty, kteří monitorují chování uživatelů například při využívání aplikací nebo webu. 

GDPR zavádí finanční pokuty až do výše 20 milionů eur nebo 4% z celkového ročního obratu společnosti. Pokuta se neodvíjí od velikosti firmy, ale přihlíží se k faktorům, jako je míra způsobených škod, kroky podniknuté ke zmírnění škod, závažnost a doba, po kterou docházelo k porušení nařízení a k dalším faktorům.

Za zmínku rovněž stojí i to, že dne 1. prosince 2016 nabyl účinnosti zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato úprava má dopad do ochrany osobních údajů. Týká se to i § 180 nového trestního zákoníku, neoprávněné nakládání s osobními údaji, který doposud nebyl trestným činem, jehož se právnická osoba mohla dopustit.

Co je považováno za osobní údaje?

Informace o soukromí osob, jejich zálibách, vlastnostech, názorech, majetkových poměrech, vztahu k jiným lidem, zdravotním stavu, stylu života. Jejichž propojením je možné získat obrázek o konkrétní osobě, kdo je a jak žije. Osobním údajem je jakákoli informace týkající se konkrétní osoby.

Například:  jméno, telefonní číslo, adresa, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, fotografie, videozáznam, čísla identifikačních průkazů, rodné číslo, IP adresa, email, poloha, cookies.

Zvláštní osobní údaje: údaje o rasovém či etnickém původu, náboženské vyznání, filozofické vyznání, členství v odborech, zdravotní stav, sexuální orientace, trestní delikty.   

Genetické údaje: DNA, RNA, krevní skupina, Rh faktor krve.     Biometrické údaje : snímek obličeje, otisk prstu, snímek oční duhovky, snímek sítnice, podpis, hlas (zabarvení)


Kdo jsme

Náš tým se skládá z odborníků, kteří jsou specializováni nejenom na ochranu osobních údajů, ale i na kybernetickou bezpečnost, archivační, cloudové a právní služby. Nejlepší a nejefektivnější cestou, jak pochopit a posléze i správně dodržovat samotný princip GDPR, je aplikovat jej rovnou do praxe, a to bez zbytečného odkladu – jde o téma, které se dotýká nás všech, a to proto, že výrazným způsobem zvyšuje ochranu osobních dat občanů. Vždy realizujeme vstupní analýzu, která dokáže odhalit, co všechno je zapotřebí ve Vaší organizaci změnit. Jsme tu proto, abychom dokázali, že všechno je možné dělat i jednoduše, efektivně a také rychle.  

Výsledkem naší práce je nastavení procesů ve Vaší společnosti tak, aby zcela odpovídaly novým pravidlům v oblasti ochrany osobních údajů, a taktéž i udělení značky kvality GDPR. Poskytujeme zabezpečení Vašich dat na co nejvyšší úrovni.  


Reference


 

Pro koho tady jsme

Malé a drobné firmy

Nabídka rychlé vstupní analýzy v co nejkratší době , tvorba potřebné dokumentace, souhlasy, směrnice, základní vstupní školení pro zaměstnance, udělování licenčního práva pro využívání značky kvality GDPR.

Výhody

 • nízké náklady
 • dostupné pro FO a malé PO
 • rychlá vstupní analýza
 • vytvoření interní směrnice, kterou díky analýze zpracujeme na míru Vaší společnosti
 • možnost provézt základní školení pro zaměstnance
 • získáte certifikát o souladu s nařízením GDPR
 • získáte značku kvality GDPR


Velké firmy

Realizace interního auditu, a to včetně zhodnocení rizik a následné implementace GDPR, tvorba a nastavení interních směrnic, základní i pokročilé školení zaměstnanců v této oblasti, udělování licenčních práv k využití značky kvality GDPR.

Výhody

 • cena dle potřeb a velikosti společnosti, kalkulace po osobní konzultaci
 • interní audit, který Vás časově nezatíží = pracujeme efektivně
 • získáte povědomí o rizicích, které ve Vaši společnosti v oblasti ochrany dat hrozí
 • získáte interní směrnice, které díky auditu zpracujeme na míru Vaší společnosti
 • možnost outsourcingu Data Protection Officer (DPO)
 • získáte certifikát o souladu s nařízením GDPR
 • získáte značku kvality GDPR, která označuje nejvyšší ochranu dat
Již auditované firmy

Nabídka pro společnosti, které již disponují certifikátem uděleným jinou společností, v podobě možnosti využít licenční práva k využívání značky kvality GDPR, kterou na českém trhu vydáváme pouze my.

Výhody

 • získáte značku kvality GDPR
 • více o výhodách v sekci, značka kvality GDPR

Co nabízíme

Vstupní analýzu

      Interní audit

       Zhodnocení rizik

    Implementaci

 

 

Certifikovaného 

DPO

 

 Školení

 
 

   

         Značka kvality        GDPR

 
 

Jak získat...

Značku kvality GDPR potvrzující soulad s nařízením
EU 2016/679, a jaké jsou její výhody?
 


Společnost označena značkou kvality GDPR byla řádně prověřená a splňuje všechny podmínky o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, podle novely nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 GDPR General Data Protection Regulation pro rok 2018.
 

  Kontaktujte nás


Společnost označena značkou kvality GDPR byla řádně prověřená a splňuje všechny podmínky o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, podle novely nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 GDPR General Data Protection Regulation pro rok 2018

Vaše osobní údaje v bezpečí

 

Firemní údaje

Firma: GDPR General Data Protection Regulation s.r.o.

Adresa: Náměstí Přátelství 1518/4, 102 00, Praha 10 - Hostivař

IČO: 06541542

Spisová značka: C 283982 vedená u Městského soudu v Praze

Telefon: 774 260 290

Email: info@gdpr2017.cz

Datová schránka: xbnuaxp 

Číslo účtu: 281652880/0300

COPYRIGHT © 2017 GDPR - General Data Protection Regulation s.r.o.